Go-on services s.r.o. - Logo
 • Návrhy komínu
 • Dodávky a montáže
 • Prodej komínů
 • Revizní zprávy
 • Pravidelné prohlídky
 • Výpočty, čištění, konzultace...

Nabízené služby

Nové komíny

Vzhledem k tomu, že na trhu se nachází velké množství firem vyrábějících či dovážejících komínové systémy nabízíme Vám odbornou radu při stavbě nových komínů, zejména se jedná o rady ohledně použitého materiálu, vhodného průměru a výšky. Pro námi navrhovaný a montovaný komín dodáme tahový výpočet, který slouží jako podklad pro budoucí revizní zprávu a to zdarma.

Revizní zprávy

Jsme držiteli oprávnění k provádění revizí spalinových cest. Revizní zpráva je povinná v těchto případech:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Stávající komíny

U stávajících komínů zajišťujeme pravidelné prohlídky, čištění spalinové cesty, vložkování, posouzení stavu před změnou spotřebiče, doporučení ohledně požární bezpečnosti…

Pravidelné prohlídky

Nabízíme pravidelné prohlídky dle nařízení vlády č. 34/2016 Sb., která vychází z novelizovaného zákona 133/1985 Sb.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Kontaktní údaje:

Go-on services s.r.o.

Stavbařů 3750/20

Jihlava

58601

Česká republika


Telefon:728 335 533

E-mail:info@go-on.cz

Nabízíme:

 • Návrh vhodného komínu
 • Prodej komínových systémů
 • Dodávku a montáž
 • Revizní zprávy
 • Pravidelné prohlídky
 • Čištění spalinové cesty
 • Tahový výpočet

Členství a osvědčení

Moravské kominické společenstvo Almeva Heluz